Angličtina pro děti

Děti ve srovnání s námi-dospělými mají přirozený talent, který jim umožňuje naučit se jazyk mnohem jednodušeji. Podle odborných studií mají děti ve věku od 2 do 6 let největší schopnost vstřebávat jazykové znalosti a učit se jazyk spontánně. Nikdo nemá lepší dispozice k učení se cizímu jazyku než dítě v předškolním a mladším školním věku.

JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

Výuka probíhá formou Anglické herničky, kde si děti mají možnost u angličtiny hrát, nejsou omezeny ve volném pohybu a cítí se přirozeně. Navozujeme takové prostředí a atmosféru, která děti vtáhne do děje a podporuje spontánní náslech a porozumění. Program je přizpůsoben věku dětí, veškeré aktivity propojujeme s pohybem, hudbou a hrou. Výuka je vedena zkušenými lektory s pozitivním vztahem k dětem a velkou motivací naučit děti, jak se může cizí jazyk stát běžnou součástí života.

Celá výuka je vedena v anglickém jazyce, lekce trvá 60 minut (1x-2x týdně).

  • Anglický adaptační program (děti 2-3 roky): pravidelný program 1x týdně v čase 9:00-11:30 plný zajímavých aktivit, výtvarného tvoření, písniček a pohybových her. Program je veden v anglickém jazyce a zahrnuje také zvykání bez maminky/přípravu na kolektiv a nástup do MŠ. Pro děti je vytvořeno prostředí se spontánním náslechem plné zábavy a podnětů. 
  • Anglická hernička pro děti 3-6 let (bez rodičů) 60 minut zábavy formou her, písniček, výtvarných dílniček a soutěží. Program veden v angličtině. Děti se učí jazyk praktickou formou, podporováno spontánním náslechem.
  • Anglická herna pro 1., 2.+3.třídu, 3.+4.třídu a 5.-8. třídu ZŠ Mladší školní věk ještě umožňuje se jazyk učit mnohem lépe než v dospělosti. Výuka je koncipována formou her a zábavných aktivit, aby děti mohly spíše spontánně jazyk vstřebávat a poté zejména prakticky využívat. Dbáme na rozvoj mluveného slova, základního pochopení gramatických jevů, ale neučíme se záměrně jako ve škole 
  •  Pohybová angličtina - zábavná pohybová angličtina pro všechny aktivní děti,které rády běhají, skáčou a  soutěží. Výuka probíhá v tělocvičně v blízkosti centra Olomouce.
  • Observations-   kurz pro děti se základní slovní zásobou (nejlépe 1 rok výuky absolovovaný u nás) - zaměření na Svět kolem nás - pozorování,pokusy, metoda vjemu, rozvoj porozumění. Doporučujeme)

 

Ukázková hodina je zdarma, prosíme o předběžnou rezervaci: info@zirafa-centrum.cz nebo telefonicky: 775 200 227.