Adaptační program pro děti 18-36 měsíců

Pro ty nejmenší již čtvrtým rokem pořádáme velmi oblíbený program zvykání si bez maminky. Program je určen pro děti 18-36 měsíců připravující se na nástup do MŠ nebo pouze jako volnočasová aktivita v kolektivu ostatních dětí.

Děti jsou postupně začleňovány do kolektivu vrstevníků, zvykají si na čas strávený bez maminky. Veškerá práce s dětmi je vedena s ohledem na jejich věk,potřeby, vývoj a schopnosti.

Nejpřirozenější činností pro malé děti je hra- program je tedy veden formou her, říkanek, pohybových aktivit, výtvarných dílniček a hudebních aktivit. O Vaše děti se stará zkušený tým lektorek zahrnující pedagoga, ´maminku´ i milou asistentku.

Adaptační kurz bude.od září 2020 probíhat vždy v úterý, středu a čtvrtek v čase 9:00-11:15. Od  října/listopadu otevřeme také kurz v pondělky či pátky.

Časový rozvrh programu:

8:45-9:00           příchod dětí

9:00-9:30           hra, adaptace dětí, hudební aktivity, pohybové říkanky

9:30-10:00         úvod tématu programu, soutěže, výtvarná aktivita        

10:00-10:15        svačinka

10:15-11:15        hlavní činnost, výtvarné dílničky, hry

11:15-11:30        pohybové říkanky, skládačky, rozvoj motoriky, vyzvedávání dětí

 

Termín kurzu: kurzy začínají od 7.9.2020 (v předchozím týdnu probíhají ukázkové hodiny. Každý kurz zahrnuje 10 setkání, poté navazují další běhy až do konce června (opět vždy 10 setkání)

Do kurzu je možno nastupovat kdykoliv v průběhu roku,bude odečteno poměrné množství uskutečněných hodin.

Cena kurzu: 2400 Kč (zahrnuje program 2,5 hodiny/týden v daném čase v uvedenách termínech(10 setkání), veškeré materiály pro výtvarné a jiné aktivity)

Chcete, aby Vaše dítko navštěvovalo náš kurz vícekrát týdně?-kontaktujte nás,prosím.

Co s sebou na adaptační program: přezůvky, pití, svačinku, náhradní oblečení/plenku

 

Nabízíme i anglickou formu Adaptačního programu - Anglickou miniškoličku ve středu 9:00-11:30 - začátek 23.9.2020

 

 

V případě zájmu o Adaptační program nás prosím kontaktujte na emailu:info@zirafa-centrum.cz nebo na tel. 775 200 227